کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
آموزش، مربیگری و توسعه منابع انسانی
 
شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن معتقد است آموزش، نباید تنها محدود به تجربه یک دوره آموزشی باشد، بلکه باید به صورت یک روند یادگیری مستمر باشد. وظیفه ما شناسایی نیازهای (خاص، ویژه و منحصر به فرد) آموزشی شرکت ها و ارایه یک راه حل موثر برای ارتقاء توانمندی های سازمان و پرسنل آن می باشد.

خلاصه ای از فعالیت های ما به شرح زیر است:

مربیگری
تیم سازی
برقراری ارتباط موثر
ارتباطات میان فرهنگی
توسعه رهبری
آموزش های منابع انسانی
سایر مهارت های ارتباطی و مدیریتی
رانندگی ایمن
مديريت راهبرانه  جديد
برقراري ارتباط براي موفقيت  جديد
خرسندي در محل کار   جديد
مديريت استرس  جديد
بهبود کيفيت زندگي خانوادگي و زوجي  جديد
کارگاه فرزندپروري  جديد