کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Print Version Page
مديريت استرس


اگرچه مقداری از استرس در محل کار طبیعی می­باشد، استرس بیش از اندازه می­تواند راندمان کاری شما و سلامت فیزیکی و روانی شما را تحت تاثیر قرار دهد. توانایی شما در کنار آمدن با این موضوع، به معنای تفاوت موفقیت یا شکست خواهد بود. همه موارد در محل کار قابل کنترل نیستند ولی این به معنای ناتوان بودن افراد نیست حتی اگر شما در یک موقعیت بسیار سخت گرفتار شده باشید. یافتن راه کار برای مدیریت استرس محیط کار ربطی به تغییرات بزرگ یا اتخاذ اهداف جدید شغلی ندارد، بلکه در مورد تمرکز کردن تنها بر روی آن چیزهایی است که در کنترل ما هستند.