کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مطالعات و تحقیقات

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن در زمینه های مختلف به صورت دوره ای و یا بر اساس نیاز مشتریان تحقیقات و مطالعاتی را انجام می دهد.

خلاصه ای از خدمات ما به شرح زیر می باشد:

مطالعات بر روی سرمایه های انسانی
مطالعات سالیانه حقوق و مزایا
مطالعات عمومی