کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
سامانه ارزیابی عملکرد

سامانه ارزیابی عملکرد ابزاری است که به سازمانها این فرصت را می دهد تا اهداف سازمانی را با عملکرد کارکنان هم  راستا کنند. اگر این سامانه  به خوبی طراحی شود و به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند بسیار مفید بوده و باعث افزایش عملکرد کل شرکت شود و در صورتی که به خوبی طراحی نشود، می تواند مضرات زیادی را به همراه داشته باشد.

شرکت مشاوره منابع انسانی آتیه روشن پروژه های بسیاری در زمینه  طراحی، پیاده سازی و آموزش در این حوزه انجام داده است که برخی از آنها به شرح زیر هستند:

همکاری با برخی از شرکت ها به منظور طراحی و پیاده سازی فرهنگ عملکرد محور یکپارچه در کل سازمان که با فرهنگ، اهداف و ارزشهای سازمان هم  راستا باشد،
تعیین شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs)،
طراحی و پیاده سازی سامانه ارزیابی عملکرد،
بازنگری و به روز رسانی  سیاست ها و رویه های ارزیابی عملکرد،
آموزش ارزیاب و ارزیابی شونده،
متصل کردن سیستم ارزیابی عملکرد به نیازهای آموزشی سازمان و نظام جبران خدمات،
ارائه آیین نامه تفصیلی ارزیابی عملکرد برای سازمان ها.