کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Print Version Page
بهبود کيفيت زندگي خانوادگي و زوجي

فکر می کنید سه عامل ثروت، شهرت و زیبایی و تندرستی تا چه میزان  سعادت و خوشبختی ما را تضمین می کنند؟

رابطه خوب زناشویی، رابطه کارآمد بین فرزندان و والدین تا چه اندازه می­تواند رضایت و خشنودی ما را تضمین کند؟ دستیابی به یک رابطه­­ی خوب در چارچوب خانواده و رضایت­مندی از ازدواج و کیفیت رابطه­­ی اعضای خانواده تا چه میزان" کیفیت زندگی" ما را ارتقاء می­بخشد؟

مطالعات بیست سال اخیر در حوزه­ی روان شناسی مثبت نگر نشان می­دهند که سه عامل ثروت، شهرت و زیبایی فقط 7 درصد واریانس­های خشنودی و شادمانی ما را تعریف می­کنند. این در حالی است که خانواده، دوستان و کیفیت رابطه با همسر و رضایت­مندی زناشویی به تنهایی می­تواند 64 درصد از ظرف خشنودی و رضایت­مندی کلی ما از زندگی را تضمین کند. در این کارگاه یک روزه راه­های دستیابی به زندگی مشترک خشنود و روابط خانوادگی کارآمد به صورت عملی و کارگاهی ارائه می­شود. شرکت کنندگان پس از گذراندن این دوره­ قادر خواهند بود تا با دست کشیدن از رفتارهای قطع کننده رابطه­ی انسانی و بکارگیری رفتارهای پیوند دهنده­ی انسانی، روابط زیبا و کارآمدی را با همسر و اعضای خانواده خود برقرار کنند و بدین وسیله­ احساس رضایت و خشنودی بیشتری را به زندگی خود بیفزایند
.