کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
گزارش هزینه زندگی

سبد انتخابی برای تهیه این گزارش مشتمل بر 250 مورد می باشد که شامل کالاها و خدماتی است که معمولا توسط کارکنان شرکت های خصوصی و شرکت های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از برجسته ترین ویژگی های این گزارش، بعد واقع گرایانه و کاربردی آن است که قیمت ها را در 3 دسته با بودجه کم، متوسط و کالاهای لوکس ارائه می کند.