کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مربی گری (Coaching)

مربی گری، رویه ای است که بر آینده تاکید دارد. این کار به افراد کمک می کند با پیدا کردن راه حل های کاربردی و ایجاد فرصت های جدید، وابسته به گذشته و یا عقاید و افکار محدود کننده نباشند.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن با در اختیار داشتن مربی هایی که توسط مربیان بین المللی آموزش دیده و گواهی دریافت کرده اند، در زمینه ارائه مربی گری (سازمانی، شغلی و فردی) به مشتریانش پیشرو می باشد.

جلسات تک به تک مربی گری بر اساس یک رویکرد سیستمی، با مشارکت نفر مربوطه و پشتیبانی مربی برگزار می شود. هدف از جلسات شناخت موضوعات و مسائل توسط فرد، حصول توافق، یافتن راه حل هایی پایدار، اجرا و پیگیری توسط فرد می باشد. مربی با تسلط بر روش سیستمی و ابزار های گوناگون به فرد کمک می کند تا او خود راه مناسب را یافته و آن را به اجرا در آورد.
مسائل و موضوعات مطرح شده، پهنه وسیعی از چالش های ارتباطی فرد با سایرین در سازمان را مانند برقراری ارتباط، تصمیم گیری و اثر بخشی شخصی تا مسائل و مشکلات شغلی را شامل می شوند.