کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Print Version Page
برقراري ارتباط براي موفقيت

برقراری ارتباط موثر، هنر کمک به افراد به ویژه آن دسته از مردمانی است که دچار تعارض و تقابل هستند تا بتوانند بر روی راه حل­های مثبت برای موقعیت­ها مختلف متمرکز شوند. این فرآیند مهارت
چگونه رفتار مسئولانه و رضایت بخش داشتن را به افراد آموزش می­دهد. در این کارگاه تعاملی، چگونگی تعامل و ارتباط کیفی داشتن به اشتراک گذاشته خواهد شد و روش­های آن ارائه و تمرین خواهد شد.