کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مطالعه سالیانه جبران خدمات و مزایا

این مطالعات ابزاری قوی در محیط های پویا و رقابتی به شمار می روند چرا که این تحقیقات به سازمان ها کمک می کنند تا روند بازار را مورد بررسی قرار داده و با به کار گیری راهبردها و سیاست های مرتبط، تغییراتی  هوشمند ایجاد کنند.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن با بهره گیری از استانداردهای بین المللی شناخته شده، از سال 1380 تاکنون مطالعات موفقی را برای شرکت های چند ملیتی و ایرانی در بخش خصوصی انجام داده  است. همواره سعی کرده ایم که هر ساله با توجه به روند بازار ایران، به مطالعات کنونی غنای بیشتری ببخشیم و مطالعات جدیدی نیز بیافزاییم.

ما گستره وسیعی از مطالعات مربوط به جبران خدمات و مزایا را در حوزه های زیر پوشش می دهیم:

صنعت
بخش دارویی
بخش نفت
بخش کالاهای  زود مصرف
بخش سیمان
بخش فن آوری های ارتباطی و اطلاعات
جبران خدمات کارکنان  خارجی
گزارش کارکنان  فروش
مطالعه سالیانه مزایا
گزارش هزینه کلی پرسنل