کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Atieh Roshan Banner
Print Version Page
مجمع منابع انساني ايران (IHRF)

شرکت مشاوره راهبردي منابع انساني آتيه روشن، بر خلق ارزش افزوده در فعاليت هاي مرتبط با  منابع انساني باور دارد. هدف اصلي از تشکيل اين گروه تبادل اطلاعات، به اشتراک گذاشتن تجربيات و همفکري در مورد موضوعات مرتبط با فعاليت هاي حوزه منابع انساني مي باشد. ما به اشتراک گذاردن و بحث در مورد منابع انساني را ميسر سازيم. 

يکي ديگر از اهداف اين مجمع، به وجود آوردن محيطي جهت يادگيري و توسعه دانش افراد مستعد ايراني براي بالابردن مهارت هاي مربوط به حوزه منابع انساني، و توسعه اشخاص حرفه اي در زمينه منابع انساني مي باشد. خدماتي که در مجمع  IHRF ارائه مي شود، شامل جلسات و کارگاه هاي به اشتراک گذاري دانش، سمينارهاي تخصصي، کنفرانس و گردهمايي ساليانه  است.
 
IHRF يک مجمع منابع انساني توانمند است، که به اعضاي خود اين امکان را مي دهد که درباره چالشهاي حال حاضر و آينده منابع انساني به بحث بپردازند، و از آن مهم تر، راه کارهايشان را براي مواجهه با اين چالشها، به اشتراک بگذارند. مجمع  IHRF، محيطي منحصر به فرد است، چرا که هر چند اعضا در خارج از آن به صورت مستقيم در حال رقابت با يکديگر مي باشند، اما در درون آن ، به صورت همکار و عضو يک تيم واحد به تعامل مي پردازند. انجمن IHRF بر اساس اعتماد و بحث هاي آزاد بنا شده است.
مفتخريم که IHRF با مشارکت اعضاي خود تبديل به محيطي شده است که اعضاي آن با بحث و گفتگو و اعتماد به يکديگر، زمينه ساز يادگيري مي باشند.
 
براي اطلاعات بيشتر، خواهشمند است توسط آدرس ihrf@atiehroshan.com  با ما در ارتباط باشيد.