کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
تیم مدیریتی شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن

کارکنان شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن از سطح بالایی از مهارت و توانایی برخوردار هستند، که نشات  گرفته از پیشینه های متفاوت و پایه های علمی مختلف می باشد. مشاورین ما دارای تجربیات مدیریتی و مرتبط با منابع انسانی هستند. تیم ما دارای سابقه کار و تحصیل در ایران و سایر کشورهای اروپایی می باشند. ما با تلفیق فرهنگهای مختلف و دانش جهانی در کار خود، همواره متعهد به ارائه خدمات حرفه ای و صادقانه، با حفظ اصول محرمانه به مشتريان خود هستيم.

ما متعهد به بهینه سازی نقش مدیران و کارشناسان منابع انسانی و توسعه میزان درک سازمان ها از منابع انسانی در بازار ایران می باشیم و به منظور برآورده کردن این مهم، با توجه به چالش های داخلی و بین المللی و به منظور ارتقاء دانش تلفیقی، با تعدادی از شرکت های بومی و بین المللی به صورت نزدیک در تعامل  هستیم.

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن، متشکل از تیمی تمام وقت از مدیران ارشد، مدیران، مشاوران ارشد، مشاوران و محققان می باشد. همچنین از وجود مشاوران برون سازمانی ایرانی و بین المللی نیز در پروژه ها  استفاده می شود. تعدادی از مشاوران و مدرسان برون سازمانی ایرانی و بین المللی ما، از موسسه چارتر توسعه کارکنان انگلستان (CIPD)، مشاوران مستقل منابع انسانی و مدرسین دانشگاه ها بوده اند.
Print Version Page