کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
پیوستن به تیم ما در شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن

شرکت های پایدار، بر پایه فرهنگ سازمانی نیرومندی بنا شده اند که بواسطه سامانه ارزشی شکل گرفته شده است.

در شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن، بر این باوریم که چشم انداز، جهت گیری کسب و کار، ماموریت و ارزش های غنی می تواند سازنده فرهنگ سازمانی نیرومندی باشد. با یک فرهنگ قوی، می توانیم چشم اندازی بوجود آوریم که در آن توافق نظر داشته و از طریق آن به کار بپردازیم.

ارزش های ما با توجهی که به عنصر منابع انسانی معطوف می داریم آغاز می شوند. هدف ما ایجاد یک شرکت مشاوره منابع انسانی پیشرو در ایران و منطقه است که پاسخگو به چالش های منابع انسانی داخلی و جهانی در خصوص بازار ایرانی و ورای آن باشد.

برای نیل به این هدف، نیاز است که تیم منابع انسانی غنی، فعال و مشتاق داشته باشیم، که در زمینه منابع انسانی متبحر هستند.

سامانه مدیریت منابع انسانی ما برای ساختن چنین بنیانی ایجاد شده است. مدیریت منابع انسانی باید از سامانه ای یکپارچه، منصفانه و شفاف تشکیل شده باشد که به هر کدام از کارکنانمان این امکان را بدهد تا ارزش خود را در سازمان، شناسایی در زنجیره ارزش، توسعه و رشد پیدا کنند.

اگر تمایل به پیوستن به تیم ما دارید، خواهشمندیم از طریق info@atiehroshan.com با ما در تماس باشید.
Atieh Roshan Banner
Print Version Page