آشنایی با شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن

شرکت مشاوره راهبردی منابع انسانی آتیه روشن که به عنوان یک شرکت خصوصی و تخصصی مشاوره منابع انسانی در سال 1381 در ایران تاسیس شد، پاسخگوی گستره وسیعی از نیازهای مربوط به منابع انسانی می باشد. این خدمات شامل عارضه یابی و ممیزی منابع انسانی، طراحی و اجرای سیستم های منابع انسانی مانند طراحی سازمان، مدیریت جبران خدمات، مدیریت عملکرد، توسعه کارراهه شغلی و نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی و توسعه می باشد.
Atieh Roshan Banner
Performance Management Performance Management
ARC SERVICES ARC SERVICES
Consulting Consulting
HR Audit and Consulting HR Audit and Consulting
Communication and Leadership Training Communication and Leadership Training
Human Resources Development Human Resources Development
Reward Reward
Research Research
Surveys and Benchmarking Surveys and Benchmarking
Coaching Coaching
Training Training

Atieh Roshan Sitemap
Atieh Roshan Homepage
Atieh Roshan's RSS Feed
Print Version Page
کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت آتيه روشن مي باشد
|بازگشت|
آغاز چهاردهمين مطالعه پيمايشي جبران خدمات و مزاياي ساليانه ايران (1394). براي اطلاعات بيشتر اينجا کليک کنيد.